Regulamin Ośrodka 

 1. Zamówienie usług Ośrodka następuje po wpłacie zadatku w wysokości 40% ich wartości. Rezerwacja wstępna, zanim nastąpi wpłata, utrzymywana jest przez 7 dni, po czym ulega anulowaniu. 
 2. W przypadku rezygnacji zadatek nie będzie zwracany zgodnie z art.394 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Pozostałą część wpłaty należy uiścić w formie przedpłaty lub gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu do Ośrodka. 
 4. Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT. Prosimy o zgłoszenie chęci ich otrzymania przed opuszczeniem Ośrodka. 
 5. Doba rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W przypadku braku gości w tym samym dniu, istnieje możliwość uzgodnienia innych godzin. 
 6. W przypadku skrócenia pobytu w ośrodku z winy klienta, nie zwracamy pieniędzy. 
 7. Każdy korzystający z usług Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu. 
 8. Każdy korzystający z noclegów w Ośrodku zobowiązany jest do sprawdzenia spisu inwentaryzacyjnego przy zakwaterowaniu. Przed wyjazdem należy pozmywać naczynia, pozostawić pomieszczenia w należytym porządku oraz oddać klucze do recepcji. 
 9. Każdy korzystający z usług Ośrodka zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze Ośrodka wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Ośrodek ma prawo do żądania odszkodowania za spowodowane straty. 
 10. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 7.00. Osobom nie przestrzegającym ciszy nocnej może zostać wypowiedziana umowa korzystania z usług. Osoby te mogą również zostać poproszone o niezwłoczne opuszczenie Ośrodka. 
 11. Ośrodek posiada niestrzeżoną plażę i każdy korzysta z niej na własną odpowiedzialność. 
 12. W Ośrodku, za wyjątkiem plaży, mogą przebywać zwierzęta domowe. Właściciel zwierząt zobowiązany jest do dbania o czystość w pomieszczeniach, w których przebywają oraz do usuwania odchodów i innych nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie Ośrodka. 
 13. Korzystanie z plaży, boisk oraz placu zabaw jest bezpłatne. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu pływającego jest odpłatne zgodnie z odrębnym cennikiem. 
 14. Na terenie Ośrodka można korzystać z własnych urządzeń sportowych oraz z własnego sprzętu pływającego, jednakże Ośrodek nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. 
 15. Ośrodek posiada niestrzeżone parkingi przeznaczone dla klientów. Korzystanie z parkingu odbywa się na własną odpowiedzialność klientów Ośrodka. 
 16. Dopuszcza się palenie otwartego ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.